Historia i ciekawostki o Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego 

Nowoczesny Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego to kolejne wspaniałe miejsce w Łodzi, które każdy powinien odwiedzić. Instytucja uważana jest za kontynuatora dawnego Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznego, założonego w 1930 roku – informuje lodz-name.eu.

W muzeum można zapoznać się z bogactwem przyrody – różnorodnością form świata zwierzęcego. Co dokładnie można tu zobaczyć, ciekawostki z historii muzeum i nie tylko – przeczytacie w poniższym materiale.

Krótko o powstaniu Muzeum Przyrodniczego w Łodzi 

Działalność naukowa uczelni obejmowała różne dziedziny, wśród których ważną rolę odgrywają nauki przyrodnicze. Nowoczesne Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego powstało z wielu unikalnych kolekcji zoologicznych zarówno indywidualnych naukowców, jak i innych podobnych instytucji. Ogromny wkład w zapełnienie zbiorów muzeum miały więc takie instytucje jak Muzeum Nauki i Sztuki, Centralna Miejska Pracownia Przyrodniczo-Pedagogiczna. Zbiory zostały uzupełnione o eksponaty założonego w 1926 roku Towarzystwa Przyrodniczego im. Tadeusza Kościuszki.

Zbiory wymienionych instytucji były gromadzone przez wiele lat, a pomysł stworzenia osobnego muzeum, które obejmowałoby wyłącznie nauki przyrodnicze, szybko znalazł wsparcie i pomoc.

Dzięki staraniom naukowców i pracowników innych instytucji powstało Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, którego pierwszym dyrektorem został Edward Potęga. Lepszego kandydata na stanowisko kierownika placówki nie można było znaleźć – Edward Potęga był dobrze znany w kręgach naukowych w całej Polsce, mężczyzna aktywnie angażował się w działalność oświatową w zakresie nauk przyrodniczych.

Miejscem, do którego przeniesiono te eksponaty dla nowo powstałego muzeum, był budynek po dawnej jadłodajni w Parku Sienkiewicza.

Działalność oświatowa i dalsza historia nowo utworzonego muzeum

W pierwszych latach swojej działalności placówka pełniła głównie funkcje edukacyjne. Muzeum działało na potrzeby oświatowe miasta. Instytucja pracowała głównie jako miejsce przechowywania materiałów dydaktycznych dla uczniów łódzkich szkół.

Ponadto w muzeum znajdowały się redakcje kilku czasopism, które w tym czasie ukazywały się w Łodzi. Były to wydawnictwa o treści przyrodniczej, np. „Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, które było organem jednego z miejskich towarzystw przyrodniczych. Czasopismo ukazywało się od 1927 roku aż do wybuchu II wojny światowej.

Mimo trudności II wojny światowej, w tym czasie w Muzeum Przyrodniczym miało miejsce wiele pozytywnych wydarzeń. Na stanowisko dyrektora instytucji wybrano Ernsta Koeppena, imigranta z Rygi, który był utalentowanym specjalistą w dziedzinie muzealnictwa przyrodniczego. Ernst Koeppen włożył wiele wysiłku w rozwój muzeum, w szczególności znacznie wzbogacił jego zbiory. Przede wszystkim chodzi o kolekcję kręgowców, którą badacz zebrał ze wszystkich okolic miasta.

Muzeum zostało przyjęte do Uniwersytetu Łódzkiego w 1962 roku. W tym czasie instytucja została zmodernizowana i przebudowana, aby lepiej przedstawiać problematykę ewolucji. Ponadto, dzięki podporządkowaniu się potężnej placówce oświatowej, muzeum nawiązało współpracę z innymi muzeami przyrodniczymi kraju, co pozwoliło na wzbogacenie zbiorów, poszerzenie tematyki itp.

Dziś Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego jest jedną z najlepszych tego typu instytucji w całej Polsce. Wiele eksponatów posiada wartość historyczną, można je zobaczyć nie w każdym muzeum przyrodniczym w kraju. Ogółem w łódzkim muzeum przechowywanych jest ponad 100 tysięcy eksponatów, z których największą część stanowią kolekcje owadów.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.